MAAKUNNALLISEEN HARRASTUSILMAILUPAIKKA  – PIIKAJÄRVEN LENTOKESKUS

Kauhavan Ilmailukoulun johtaja, eversti Viljo Rekola pyysi vuonna 1934 nakkilalaista tehtailija Leo Suomista tutkimaan Ilmavoimille sopivaa varakentän paikkaa Satakunnasta. Eversti Rekola oli jo ennalta tiedustellut vaihtoehtoisia paikkoja, joista hän nyt pyysi tarkempaa arviota. Satakunnan Ilmailukerhon jäsen, lentolupakirjan omaava Leo Suominen ehdotti eversti Rekolalle Piikajärven paloaukeaa ”Harvinaisen ihanteellisena löytönä lentokentän paikaksi.”  Perusteena oli puustosta vapaa hiekkakangas, jossa maansiirtotöitä jouduttaisiin tekemään äärimmäisen vähän. Ehdotus tutkittiin tarkemmin ja TVH aloitti lentokentän suunnittelun vielä vuonna 1934.  Rakennustyöt käynnistyivät ja alkuperäisestä suunnitelmasta toteutettiin kuitenkin vain suppeampi 1. vaihe. Kenttä luovutettiin Ilmavoimille keväällä 1943. Piikajärven lentokenttä oli syntynyt. Piikajärven merkitys ja käyttö sodan jälkeen jäivät vähäisiksi ja kenttä metsittyi.

Purjelentotoimintaa harjoittavat Rauman, Kauttuan ja Porin Ilmailukerhot ryhtyivät Rauman Ilmailukerhon aloitteesta toimenpiteisiin Piikajärven kentän saattamiseksi purjelentotoimintaan sopivaksi lentopaikaksi. Puolustusministeriö luovutti 1950 -luvun lopulla alueen harrastusilmailutoimintaan ja kentän kunnostus aloitettiin Kauttuan, Rauman ja Porin Ilmailukerhojen toimesta. Raumalainen Kalle Kastola suoritti 17.5.1959 Piikajärven uuden tulemisen ensilennon Grunau Baby OH-BAU harjoituspurjelentokoneella. Piikajärven lentokeskuksen ensimmäisenä "isäntänä" toimi lentomestari Onni Kuuluvainen Harjavallasta.

Piikajärven lentokeskuksen kehittämistä ja yhteisten asioiden hoitamista varten perustettiin vuonna 1963 Piikajärven Ilmailuyhdistys r.y., jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin diplomi-insinööri Osmo Aunio Porista.

Piikajärven Ilmailuyhdistyksen tehtävänä on Kokemäen Piikajärven lentokeskuksen ylläpito ja kehittäminen. Yhdistyksellä ei ole omaa lentokalustoa. 
Lentokeskuksessa toimivat omalla kalustollaan Porin, Rauman, Kokemäen ja Vakka-Suomen Ilmailukerhot sekä porilainen Länsilentäjät. Toimintaa aloittamassa ollut Kauttuan Ilmailukerho on siirtänyt toimintansa omalle lentopaikalleen Euraan. Piikajärven lentopaikan maa-alueen omistaa vuodesta 2002 lähtien Metsähallitus.

Piikajärven Ilmailuyhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet Osmo Aunion jälkeen toimitusjohtaja Vesa Lahtomaa Kokemäeltä sekä diplomi-insinööri Aarne Hollming Raumalta. 
Piikajärven Ilmailuyhdistys r.y:n nykyinen puheenjohtaja (2003) on talousneuvos Ilkka Koota Kiukaisista.
Ilmailulaitoksen nimeämänä Piikajärven lentopaikan (EFPI) päällikkönä on Jussi Viljanen Ulvilasta.

Piikajärven Ilmailuyhdistys r.y:n nykyiset (2003) jäsenkerhot ovat Porin, Rauman, Kokemäen, Vakka-suomen (Uusikaupunki) Ilmailukerhot sekä Länsilentäjät Porista.

Piikajärvellä on

 • kaksi päällystettyä 1000 metrin pituista kiitotietä; 12/30 ja 17/35
 • rullaustiet, seisontataso
 • lentopaikalle on rakennettu
 • kolme lentokonehallia
 • lentopolttoainehuolto omaan käyttöön
 • keväällä 2001 valmistunut 250 m2:n asuntola mukavuuksineen, majoitusparakki, lentokeskuksen ensimmäisiä rakennuksia; “vanha sauna”, hirsisauna, saniteettitilat ja tarpeellisia varastotiloja
 • kunnostettu tiestöä, rakennettu vesi- ja sähköhuolto
Popen pyramiidin -lennokit-purjelento-moottorilento, läpikäyneet kolme veteraania ja hävittäjälentäjää Piikajärvellä Porin Ilmailukerhon 70 -vuotistapaamisessa elokuussa 1998. Vasemmalta Kosti Koskinen, Eero Raesma ja Kyösti Karhila. Kuva Pertti Haavaste

Popen pyramiidin -lennokit-purjelento-moottorilento, läpikäyneet kolme veteraania ja hävittäjälentäjää Piikajärvellä Porin Ilmailukerhon 70 -vuotistapaamisessa elokuussa 1998.
Vasemmalta Kosti Koskinen, Eero Raesma ja Kyösti Karhila.
Kuva Pertti Haavaste

Piikajärvi FlyIn -tapahtumat keräsivät 1990 -luvulla runsaasti osanottajia. Ohjelmassa oli pienimuotoinen tarkkuuslentotehtävä saapumislennon yhteydessä sekä lentoturva-aiheisia esitelmiä. Kuva Pertti Haavaste

Piikajärvi FlyIn -tapahtumat keräsivät 1990 -luvulla runsaasti osanottajia. Ohjelmassa oli pienimuotoinen tarkkuuslentotehtävä saapumislennon yhteydessä sekä lentoturva-aiheisia esitelmiä.
Kuva Pertti Haavaste

Harvinainen vieras Piikajärvi FlyIn -tapahtumassa: Commander L.A. Fox, United States Navy, esitelmöi lentotukialustoiminnasta. Kuva Pertti Haavaste

Harvinainen vieras Piikajärvi FlyIn -tapahtumassa:
Commander L.A. Fox, United States Navy, esitelmöi lentotukialustoiminnasta.
Kuva Pertti Haavaste

Lentoturvapaneeli Piikajärvellä: Vasemmalta kapteeni Ismo Aaltonen Ilmavoimat, johtaja Juhani Hulkko Ilmailulaitos, apulaisjohtaja Reijo Lamberg Ilmailulaitos, everstiluutnantti Kari Hipeli Ilmavoimat, lentokapteeni, psykologi Matti Sorsa Finnair ja Simo Kuusisto Porin Ilmailukerho. Kuva Pertti Haavaste

Lentoturvapaneeli Piikajärvellä:
Vasemmalta kapteeni Ismo Aaltonen Ilmavoimat, johtaja Juhani Hulkko Ilmailulaitos, apulaisjohtaja Reijo Lamberg Ilmailulaitos, everstiluutnantti Kari Hipeli Ilmavoimat, lentokapteeni, psykologi Matti Sorsa Finnair ja Simo Kuusisto Porin Ilmailukerho.
Kuva Pertti Haavaste

Juhani "Janne" Horma puhuu painavaa tekstiä. Mikrofonia kannattelee Vakka-Suomen Ilmailukerhon Pentti Hänninen. Kuva Pertti Haavaste

Juhani "Janne" Horma puhuu painavaa tekstiä. Mikrofonia kannattelee Vakka-Suomen Ilmailukerhon Pentti Hänninen.
Kuva Pertti Haavaste